Strategie FrieslandCampina

Voor FrieslandCampina ontwikkelden we een projectstijl voor de communicatie rond hun strategie.