MOVE

Voor het Centraal bureau voor de Statistiek verzorgde WAT ontwerpers lange tijd de corporate vormgeving. MOVE dat staat voor Meer Over Verhuizen Enzo, is de campagne die WAT ontwerpers ontwikkelde voor het verhuizingen- en veranderingstraject dat het CBS gedurende twee jaar doorliep voorafgaand aan de verhuizing naar de nieuwe locatie. de campagne omvatte posters, publicaties, intranetsite, en een informatielocatie inde vorm van een bouwkeet op de werkvloer.

  • move01
  • move02
  • move03
  • move04
  • move05
  • move06
  • move07
  • move08